חברה בע"מ או עוסק מורשה
יזם
יזם מאחל לכל גולשיו שנה טובה
24.11.17
      
בניית אתרים
בניית פורטל
פרסום וקידום בפייסבוק
הקמת באנרים
פתיחת בלוג Blog
עיצוב ומיתוג אתרים
ייעוץ עיסקי ואימון אישי
קידום אתרים
תוכנות עסק
קידום מכירות
ייעוץ משפטי לעסקים וחברת
חנות וירטואלית
  משחק הפיצויים בעבודה

 

חברה בע"מ או עוסק מורשה

7.4.2010   17:09
מאת: עו"ד אריק גינזבורג
יזמים ואנשי עסקים רבים שואלים לא אחת מה כדאי לי להיות חברה בע"מ או עוסק מורשה, על מנת שאתה איש העסקים/היזם תוכל להחליט כיצד להתאגד, עליך להיות מודע לכל הפחות לעיקרי ההבדלים הקיימים בין סוגי ההתאגדות.
יזמים ואנשי עסקים רבים שואלים לא אחת מה כדאי לי להיות חברה בע"מ או עוסק מורשה, עלמנת שאתה איש העסקים/היזם תוכל להחליט כיצד להתאגד, עליך להיות מודע לכל הפחותלעיקרי ההבדלים הקיימים בין סוגי ההתאגדות, במאמר זה אציג תחילה את העיקרון שלהאישיות המשפטית הנפרדת למעשה היא החברה בע"מ והתוצאות של התאגדות זו על יתרונותיהוחסרונותיה בתקווה כי נתונים אלו יסייעו לך להחליט בנוגע לצורת ההתאגדות הן בתחילת דרכך
והן בהמשכה.

ההיבט המשפטי של חברה בע"מ

מיום ההתאגדות חברה היא תאגיד בעל אישיות משפטית נפרדת מאישיותם של חבריה.עצמאותה של החברה באה לידי ביטוי ביכולת להיות בעלת זכויות וחובות לרבות היכולת לרכוש נכסים בשמה, לתבוע ולהיתבע ועוד.פס"ד המנחה אשר הגדיר וביסס את אישיותה המשפטית העצמאית של החברה הואבפסק דין סלומון הגדיר והבהיר בית הלורדים נחרצות את .Salomom.v. Salomon& Co. Ltd תוקף הפרדת אישיותה המשפטית של החברה מאישיות חבריה, כן נקבע על ידי בית הלורדים כיישנה אפשרות לקיומה של חברת איש אחד או חברת מעטים כאישיות משפטית בפני עצמה.

האחריות המוגבלת

היות וחברה בע"מ הינה אישיות משפטית עצמאית, בעלי מניותיה אינם אחראים לחובותיה למעט מקרים חריגים של הרמת מסך או אחריות אישית אחרת.לסיכום נקודה זו לענייננו, באשר לתביעות אישיות בתור בעל העסק בחברה בע"מ הינך מוגן למעט במקרים של ערבויות אישיות לעומת עוסק מורשה אשר הינו חשוף לחלוטין לתביעות אישיות פועל יוצא מכך עוסק מורשה חב באופן אישי מול רשויות המס ואילו חברה היא עומדת מול
רשויות המס כאשר בעל השליטה חייב דיווח שנתי אישי.

תשלומים לרשויות

בדיני המיסים נשמר בדרך כלל עקרון המשפטי של האישיות המשפטית הנפרדת-כך שמיסוי החברה הינו נפרד ממיסוי בעלי מניותיה.
25% מס מהרווח של החברה החייב במס בנוסך החברה חייבת מס בגין חברה חייבת משנת 2010 דיבידנד 25% סה"כ מס 43.75% , לעומת עוסק מורשה החייב ב 45%- מס שולי(מקסימאלי)מהרווח החייב במס, כמו כן עליו לשלם ביטוח לאומי וביטוח בריאות בסך של כ 16%- עד תקרה.₪ חודשית של כ 76,000-

הפן השיווקי

כאשר מדובר בחברה מתקבל הרושם של עסק גדול ובעל מוניטין, כמו כן, תמיד ניתן להעביר בעלות או למכור מניות מבלי לפגוע בפעילות השגרתית של החברה
המוניטין והשיווק בעוסק מורשה הינם פועל יוצא של בעל העסק בלבד.

עלויות

חברה נדרשת לשלם אגרה רישום ושכ"ט לרושם בנוסף לאגרה שנתית לרשם החברות.
ניהול החשבונות הינו בשיטה הכפולה(מתקיימת בקרה כפולה עם התאמה לבנקים והערכת מאזן כולל) ויש צורך בפיקוח רואה חשבון, אלמנטים אלו הינם מייקרים באופן משמעותי את העלויות לעומת עוסק מורשה אשר עלות ניהול חשבונות בשיטה צידית(רישום הכנסות והוצאות בלבד) והגשת דוח שנתי הינה זולה.
נתון נוסף אשר יש להביא בחשבון הינו הכרה בהוצאות, לחברה יש הכרה מלאה בהוצאות של החזקת רכבים כיבודים וכו' לעומת עוסק מורשה אשר קיימת הכרה חלקית בהוצאות.

סיכום

עינינו הרואות כי הבחירה אם להתאגד כחברה או עוסק מורשה דורשת מכלול של שיקולים לרבות הכנסה סוג העסק וכו'.
על כן אין בעלון מידע זה להוות ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי.
 


הקמת אתרים הקמת פורטלים וקניון וירטואלי כל הזכויות שמורות לפורטל יזם - Yazam © גלריה  |  שימושון  |  אודות  |  מפת האתר  |  יצירת קשר

דולר: 3.512 -0.369%   |   יורו: 4.161 0.468%   |   ליש"ט: 4.6775 0.246%   |   יין: 3.1591 0.429%   |   דולר: 3.512 -0.369%   |   יורו: 4.161 0.468%   |   ליש"ט: 4.6775 0.246%   |   יין: 3.1591 0.429%   |   דולר: 3.512 -0.369%   |   יורו: 4.161 0.468%